Mørkekjøring Bærum

Trafikant i mørket demonstrasjon

  • Vi anbefaler deg å ta mørkekjøring så tidlig som mulig i opplæringen.
  • For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring først.
  • Mørkekjøring må være gjennomført senest 3 dager før den praktiske prøven i vinterhalvåret (1.nov–15.mars).

Om kurset

Kurset er på 3 timer og starter med oppmøte ved trafikkskolen. Kurset starter med teori og deretter praktiske øvelser hvor lærer demonstrerer både på vei og på bane.

Mer om mørkekjøring

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, for å få rett til å øvelseskjøre vinterhalvåret må du gjennomføre både trafikalt grunnkurs og mørkekjøring. Dersom du har tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret (16.mars–31.okt), vil du motta bevis for øvelseskjøring med gyldighet til starten på vinterhalvåret. For å kunne øvelseskjøre etter 1. november må du gjennomføre mørkekjøring selv om du har bevis for øvelseskjøring for sommerhalvåret.

Etter gjennomført mørkekjøring vil du motta nytt grunnkursbevis uten gyldighetsdato. Øvelseskjøring uten gyldig bevis er ulovlig.

Dette lærer du

  • Riktig bruk av lys
  • Parkering
  • Nødstopp
  • Vurdering av risiko
  • Årsakssammenhenger ved ulykker i mørket

Slik bestiller du: 1. Trykk på knappen under for å komme til kursoversikt. 2. Under fanen Trafikalt grunnkurs TG velger du kursdato for mørkekjøring.