Trafikalt grunnkurs

– Det første steget

Trafikalt grunnkurs er det første steget i opplæringen på veien mot førerkort klasse B.
Kurset er obligatorisk og må gjennomføres før du kan gå i gang med øvelseskjøringen.

Trykk på Trafikalt Grunnkurs under for å få opp kommende kurs og påmelding til kurs.

Mangler Påmeldingsknappen? Da er kurset dessverre fullt.

Viktig å vite om trafikalt grunnkurs

 • Kurset er på 17 timer totalt
 • Trafikalt grunnkurs gir en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være bilfører
 • Du må være minst 15 år gammel for å ta kurset
 • Dersom du har førerkort i en annen klasse fra før behøver du ikke å ta trafikalt grunnkurs
 • Du kan ikke ha fravær fra trafikalt grunnkurs, selv ikke med legeattest. Hvis du har vært borte fra deler av kurset må disse delene tas igjen
 • Når du har fullført trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre
Undervisning hos Bærum Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs gyldighet

Et komplett trafikalt grunnkurs med mørkekjøring har ingen utløpsdato. Imidlertid gjelder spesielle bestemmelser dersom du har tatt trafikalt grunnkurs i perioden 16.mars – 31.oktober uten å ha fått gjennomført mørkekjøring. Det skal da stå skrevet en gyldighetsdato på beviset.

Sørg for å øvelseskjøre lovlig

Dersom du ikke har tatt mørkekjøring kan du kun øvelseskjøre lovlig i perioden 16.mars – 31.oktober. For øvelseskjøring i perioden 1.november – 15.mars du gjennomføre mørkekjøring.

Vi anbefaler å ta mørkekjøringen så snart som mulig. Du kan laste ned trafikalt grunnkursbevis til din mobil telefon hos vegvesen.no

Husk å alltid ha med kursbeviset når du øvelseskjører.

kurslokale

Pensum

Vi selger teoriboken «Veien til førerkortet» lærebok klasse B til kr 388,-

Trafikalt grunnkurs innhold

Målet med kurset er at eleven skal utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer. Trafikalt grunnkurs inneholder følgende temaer:

 • Trafikkopplæringen – Her skal du bli kjent med de formelle begrunnelsene for at vi har trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk – Vi gjør deg bevisst på hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og veioppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling
 • Mennesket i trafikken – Du vil få grunnleggende kunnskap om:
  • vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser
  • kommunikasjon og samhandling
  • ansvarsfølelse, selvinnsikt og vilje sin betydning for hvordan vi handler i trafikken.
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring – Du vil lære om:
  • reglene for øvelseskjøring
  • sammenhengen mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko
  • betydningen av automatisering av grunnleggende handlingsmønstre
 • Førstehjelp – Du skal tilegne deg:
  • kunnskap om plikter ved trafikkuhell
  • Kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
  • Kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke – Vi bruker minst en time på praktisk øvelse.
  • Du vil oppleve å komme først til skadestedet, og lære å forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles
  • Vi legger vekt på ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet
  • Du får videreutviklet den praktiske ferdigheten i grunnleggende førstehjelp ved trafikkulykker
 • Mørkekjøring – Minst én time av undervisningen om mørkekjøring foregår gjennom demonstrasjon ute og i bil. Hensikten er å
  • oppleve og erfare forholdene rundt typiske ulykker som skjer i mørket og gi bedre grunnlag for å vurdere risikoen ved mørkekjøring
  • lære riktig bruk av lys og øvrig adferd i mørket ved kjøring, parkering og nødstopp

Avbestilling

Trafikalt grunnkurs må avbestilles senest kl 12 siste virkedag før kurset skal finne sted. Ved sykdom må det fremlegges legeerklæring, om ikke må kurset dekkes i sin helhet. Avbestilling skjer skriftlig til vår e-post adr.

Kontakt oss om trafikalt grunnkurs

Ta en telefon til 67140010 dersom du har noen spørsmål om trafikalt grunnkurs, eller ønsker å melde deg på kurset.

Velkommen til kurs!