Oppføringer av Intern Snitt

MC-utdanning

Bærum trafikkskole starter MC-Utdanning våren 2018

Før du kan starte med MC-utdanning må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Dersom du er 24 år eller har B førerkort trenger du ikke dette.

Mørkekjøring Bærum

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs, for å få rett til å øvelseskjøre vinterhalvåret må du gjennomføre både trafikalt grunnkurs og mørkekjøring. Dersom du har tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret (16.mars–31.okt), vil du motta bevis for øvelseskjøring med gyldighet til starten på vinterhalvåret. For å kunne øvelseskjøre etter 1. november må du gjennomføre mørkekjøring selv om du har bevis for øvelseskjøring for sommerhalvåret.